ZD Mladotice bylo založeno v roce 1992 jako následný subjekt po Státním statku Žihle spojením restitucí zakládajících členů.

V současné době družstvo hospodaří na výměře 751,96 ha zemědělské
půdy, z toho 122,07ha luk a pastvin v nadmořské výšce 360m – 500m
v regionu západočeského kraje.

Na orné půdě družstvo pěstuje obiloviny (ozimá pšenice, ozimý ječmen) , ozimou řepku a kukuřici.

V živočišné výrobě je družstvo zaměřeno na chov skotu a prasat

-          v chovu skotu má
družstvo uzavřený obrat stáda s počtem 150 ks dojnic plemene
holštýnského. Nyní dosahuje průměrné užitkovosti u dojnic 9500 litrů
mléka na kus á 1 rok.

Kromě mléčného skotu družstvo chová 30 ks masného plemene Charolais.

 

-          v chovu prasat se družstvo zabývá šlechtitelským chovem genové rezervy přeštických černostrakatých  prasat.

Regenerace tohoto plemene byla ukončena v roce 1964 uznáním
přeštického prasete za samostatné plemeno. Přeštické černostrakaté prase
se vyznačuje vynikajícími reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a
vysokým stupněm přizpůsobivosti a odolnosti na vnější podmínky prostředí
.

Vyznačuje se středním tělesným rámcem, velmi pevnou  konstitucí, mléčností a vynikající odolností vůči stresu.

Charakteristikou plemene je černobílé zbarvení bez vymezení tělesných
partií s typicky klopeným uchem. V současné době je v KÚ zapojeno 70ks
plemenných prasnic s uzavřeným obratem stáda. Produkujeme plemenné
kanečky a prasničky dle požadavků odběratelů.

V neposlední řadě družstvo provozuje hostinskou činnost  (prodej a dovoz hotových jídel), zámečnickou činnost a dopravu.